09 11 2010

Anadolu Aydınlanmasını Yaratan

Ölümünün 72. Yıldönümünde Mustafa Kemal’i Yazmak

Dr. Handan DİKER Yeditepe Üniversitesi

Her 10 Kasım’da o yüce insanı anmak, yapıp ettiklerini betimlemek, onu anlatmak, dünyaya onu duyurmak tanıtmak isteriz.

Zordur bu!

Sözcükleri yazarken onu bir türlü tamamlayamayız hep bir şeyler eksik kalır sanki...

Kimdir Atatürk? Öncelikle dış görünümü ile baktığımızda onun etkileyici kişiliği dış görünümü ile bütünleşir adeta. Nitekim 1930 yılında İngiliz Büyükelçisi olan Sir Percy Loraine Mustafa Kemal’in görünümündeki özelliklerini şöyle açıklar: “Dimdik bir duruş, şüphe götürmez ağırbaşlılığını yansıtan yiğit bir görünüş, eksiksiz bir giyiniş, kesin hatlı bir vücut, insanın içine işleyen açık mavi gözler, kabarmış kaşlar, çok kez ciddi, hatta sert bir yüz, her bakışında, her jestinde ve hatta hareketsiz halinde de göze çarpan keskin bir canlılık… Sanırım Atatürk olağanüstü bir insandı…”

Gerçekten Mustafa Kemal, dış görünüşüyle insanları etkileyen bir tarihsel kişilikti. Genellikle ona verilen sıfatlar, seçkin bir Türk askeri, komutan, devrimci, önder, lider, devlet adamı, bilge kişi vb. niteliklerdir.

Mustafa Kemal, her şeyden önce yüksek bir zekâ ve deha sahibi bir kişiliktir. İnandırıcıdır. Akılcılık onun eylemlerinde göze çarpan biricik bir özelliktir. Onun kişiliği ulusu ile bütünleşmiş bir kişiliktir. Sorumluluğu üzerine alması ve bundan hiçbir çekince duymaması da onun en önemli özelliğidir.

Nitekim onun yaşamındaki başarısının sırrı da onun şu sözlerinde gizlidir: “Büyük sorumluluklar, büyük başarıların adeta habercisidir.”

Mustafa Kemal, ünlü tarihçi Prof. Dr. Bernard Lewis’e göre “Modern Türkiye’nin kurucusudur.” Ama o sadece kurucu değil kurduğu bu ülkeyi çağdaşlaşmaya yönelten ve 20. yüzyıla taşıyan bir devrimci kişiliktir.

Mustafa Kemal için yakıştırılan sıfatların, onun için denilenlerin özeti onun ‘tek adam’ oluşunda gizlidir. İşte Şevket Süreyya Aydemir’in bu deyimi tam da onunla örtüşen en temel en güzel deyiştir. Evet, Mustafa Kemal ‘Tek Adam’dır.

Kısacası:

“Mustafa Kemal Atatürk,

Halktan biri olarak doğdu. Bir adsızdı. Adını kendi yaptı. Ama öldüğü gün ona:

- Milletin en büyük evladı dediler.

Çağın ve insanlığın en büyük evladı, dediler. Şimdi hem soydaşları, hem tüm dünya, onu böyle anarlar...”

Cumhuriyet 07.11.2010

 

*****************************************************

Anadolu Aydınlanmasını Yaratan

 

Buhranlı dönemlerimizde düşünceleriyle çıkış yolları gösteren, yolumuzu aydınlatan sönmez bir meşaledir o. Mustafa Kemal Atatürk, kendisini unutmayanlar için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Falih Rıfkı Atayın belirttiği gibi Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu halka çektirmemek için, siz de Atatürkü unutmayınız. Mustafa Kemal bizimdi. Atatürk sizindir.

Prof. Dr. Metin KALE Osmangazi Üniv.

“Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken acı da olsa, hakikati görmekten bir an geri kalmayınız. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur.”

Atatürk 1927

Yüzyıllardan beri felaketten felakete sürüklenen Türk ulusunun içinden Türkün kötü giden talihini yenenbir büyük adam çıktı. Düşünceleriyle, eylemleriyle ve devrimleriyle 20. yüzyılı derinden etkiledi. Çanakkalede başlayan, Sakarya ve Dumlupınar ile devam eden askeri zaferlerinde Türklüğün önünde bir sancak gibi yükseldi ve siyasal dehası ile yüzyılımıza yön verdi. Askeri dehasıyla insanlık idealini kişiliğinde birleştiren bir devlet adamı oldu. İngiliz emperyalizmini temsil eden L. Georgeun son Haçlı seferini sona erdirdi. Lloyd George, Avam Kamarasında Yüzyıllar, nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dâhi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu ve üstelik bizim karşımıza çıktı. Mustafa Kemalin dehasına karşı elimizden bundan fazlası gelemezdidemek zorunda kaldı. Atatürk tarihe asırlarca ıstırap çeken bir toplumu ümmetten ulusa yükselten, Anadoluda Türk aydınlanmasını yaratan insanolarak geçmiştir. Michael Stevens,Atatürk Avrupa ve dünya tarihi içinde başkomutan olarak Churchillden daha üstün bir liderdirderken, Prof. Richard Clogg ise Atatürk, dünyanın önemli üniversitelerinde adına kürsü açılan, çağını aşan dev bir liderdirsözleriyle özetler. Mustafa Kemalin büyüklüğünü, bir Amerikalı gazeteci şöyle ifade diyordu: Batının Doğu önünde eğilişi, hiçbir zaman bu kadar zelilce olmamıştır.

Gizli kapaklı işlerden hoşlanmaz ve etrafındakilere Gizli iş gizli kalamaz. Er geç meydana çıkar. İyisi mi başından açık olun derdi. Bir kahraman olmasına rağmen, savaşlardaki üstün başarılarından bahsetmez, bahsedilmesinden de hoşlanmazdı. Sadece Şahsına terettüp etmiş olan vazifeleri yapabilmişse çok bahtiyardır. Hiç kimsede ve hiçbir yerde mücadele gücünün kalmadığı, psikolojik yıkımın en ileri boyutlara vardığı durumda, bir üniversite profesörünün bile Parçalayacak mı, toptan mı alacaklar? Artık mesele bundan ibaret. Ah, parçalamasalar da İngiltere bizi toptan alsa, Mısır gibi olsakdediği günlerde, hiç yılmadan en öne fırlayan eşiz kahraman oydu.

Çöken bir imparatorluğun külleri arasından ulusal devleti kurma yolunda Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktırdiyerek ulusal direncin meşalesini tutuşturmuş ve Türklerin Çobanyıldızıolmuştur. Kendisini Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdirsözleriyle ifade eden Atatürk, Türk ulusunun da bütün tarihi boyunca bağımsızlık ve özgürlüğe sembol teşkil ettiğini işaret eder. Annesi Zübeyde Hanımın mezarı başında Ulusal egemenlik uğruna canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcum olsunsözleriyle, ulusal egemenliğin hep sadık bir hizmetkârı olduğunu göstermeye çalıştı. Düşüncelerini sahip olduğu tarih ve yurt bilinciyle besledi. Dünya ve Türk tarihini irdelerken, tarihi insanların yaptığını ve insanların eseri olduğunu işaret ediyordu. Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsedinizsözleriyle, geçmişten daha çok geleceğe değer verdiğini ifade eder, Türk ulusunun erdemlerine ve kudretine çok derinden inanırdı. Siyasal zaferlerini elde ederken, kuvvet ve nüfuz kullanmadı. Hayranları ondan bahsederken o, ulustan bahsetti. Bütün başarıların ve zaferlerin kaynağı olarak büyük Türk ulusunu gördü. Sadece ulusun ideal fedaisi olmayı yeğledi. Ulusu ümmet olmaktan kurtardı ve ona modern bir toplumun çağdaş insanları olma şuur ve gururunu aşıladı. Mağrur olmadı fakat Türk ulusunun evladı olmaktan son derece gururluydu ve Benim bir ayrıcalığım yoktur. En büyük ayrıcalığım Türk olarak doğmamdırderdi. Tanzimattan beri devam edegelen teslimiyetçiliği ve Düvel-i Muazzamakarşısında ezilip büzülme gibi davranışlarla mücadele etmeyi Türk halkına ve aydınlara aşılamaya çok çalıştı. Bilime ve bilim adamlarına değer verir, Hayatta en hakiki mürşit ilimdirve Türk ulusunun yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdirsözleriyle ulusa ve gelecek nesillere ilmin değerini her zaman hatırlatır.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galipin sorusu üzerine, Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır...diyordu. Türkiyeyi bir cehalet ve hurafeler ülkesi olmaktan çıkarıp Mesut, muvaffak, muzaffer ve müreffehinsanların ülkesi yapmak isteyen bir idealin başöğretmenidir. Gençlere hep güvendi. Eserlerini gençlere emanet ederken, onların pozitif ilimlerle yetişmelerinin gereğine inandı. Hürriyet ve istiklali namus ve onur sorunu saydı, insanları teba-ı şahaneiken, özgür vatandaşlığa getirdi. Sultanın başından aldığı tacı da ulusun başına koyan bir önder oldu.

Atatürk, mücadelesini Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını bütünüyle çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum durumuna getirmektir. Devrimimizin temel ilkesi budursözleriyle özetliyordu. Onu çağdaş ve tek kılan, yıkılan bir imparatorluğun enkazı üzerine, dünyanın sömürge ve yarısömürge ülkelerinin ulusal kurtuluş hareketine öncülük edecek olan Türk ulusal kurtuluş savaşını başlatmış ve başarıyla sonuçlandırmış olmasıdır. Dönemin Gandhi ve Nehru gibi Hindu liderleri ona olan hayranlıklarını Biz bir Asya ülkesinin kapitalist devlet egemenliğinden tamamıyla kurtulup özgür ve bağımsız olacağını düşünemezdik. Bizim parolamız otonomi idi. Böyle bir memleketin kapitalist devletlerin egemenliğinden kurtulup tamamıyla bağımsız olabileceğini Atatürk ispat etti. Bizi bağımsızlığımıza kavuşabileceğimize inandıran odursözleriyle ifade ederler.

Atatürk öldüğü zaman bazıları onun aleyhine hatıralar yazma merakına düştüler. Hüseyin Cahit,Yaşarken yenilmeyen Atatürkün öldükten sonra yenileceğini zannedenlere şaşıyorumder. Buhranlı dönemlerimizde düşünceleriyle çıkış yolları gösteren, yolumuzu aydınlatan sönmez bir meşaledir o. Mustafa Kemal Atatürk, kendisini unutmayanlar için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Falih Rıfkı Atayın belirttiği gibi Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu halka çektirmemek için, siz de Atatürkü unutmayınız. Mustafa Kemal bizimdi. Atatürk sizindir.

48
0
0
Yorum Yaz